UČEBNÍ  PLÁN  VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU   33 - 31 - N / 01  TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
forma studia: denní
  1.ročník  1.ročník  2.ročník  2.ročník  3.ročník  3.ročník 
  zima léto zima léto zima léto
        p c/s h Zv kr p c/s h Zv kr p c/s h Zv kr p c/s h Zv kr p c/s h Zv kr p c/s h Zv kr  
Společné studium                    
101 Cizí jazyk PV ANJ,NEJ 3 Z v 5   3 KZ v 5 3 Z z 5   3 Zk   5       3 KZ v 5 15
102 Komunikativní dovednosti KMD               2 Z   2       v                 2
103 Základy práva ZPR                                 2 1 Zk z 4 3
104 Matematika MAT 3 2 Zk zk 5 1 2 Zk   3                             8
105 Aplikovaná fyzika APF     2   Zk zk 2                             2
106 Chemické materiály CHM     2   Z   2           zk                 2
107 Konstrukční materiály KOM               2 Z   2                         2
108 CAD systémy CAD       2 Z v 2 2 KZ 2       z                 4
109 Ekonomika a podnikání PEK                   3   Z   3 zk             3
110 Obchodní ekonomika OBE                                 2   Zk   2 2
111 Architektura ARC 2 1 Zk v 3                                       3
112 Nauka o dřevě A NAD 2 2 Zk zk 4 2 1 Zk zk 3                             7
113 Technologie I TEC               2 Zk   2           zk             2
114 Konstrukce stavebního truhlářství KST               3 2 Zk   5                     zk   5
115 Tvarování dřeva a nástroje TDN     2 1 Z   3 zk                           3
116 Absolventská práce ABP                             4 Z   5   5 Z   5 10
117 Odborná praxe ODP                             30 Z   25           25
118 Seminář z cizího jazyka PV SAJ,SNJ 2 Z   2   2 Z   2                             4
119 Základy dalšího cizího jazyka PV ZAJ,ZNJ 2 Z   2   2 Z   2                             4
120 Fyzikální seminář FYS 2 Z   2                                       2
121 Chemie CHE 2 Zk zk 2                                       2
122 Deskriptivní geometrie DEG 2 Z   2   2 Zk zk 2                             4
123 Technická mechanika TME       2 Z   2           zk                 2
124 Základy konstrukce ZKN       2 Z z 2                            
125 Matematický seminář PV MAS 3 Z   3                                      
126 Odborná výtvarná příprava PV OVP 3 Z   3                                      
                                                                     
I. Specializace tvorba nábytku a navrhování interiérů                                       
127 Historie a vývoj nábytku HVN                   2   Z v 2               2
128 Ergonomie ERG               2 KZ 2       zk                 2
129 Výrobní zařízení VYZ               2 Zk zk 2                         2
130 Čalounictví CAL                   3   Z   3               3
131 Technologie II TCH                   4 1 Zk   4     4 1 Zk   6 10
132 Konstrukce nábytku A KON               2 2 Z   4 2 2 Zk   4 zk         zk   8
133 Zařizování interiérů A ZIN               2 Zk   2 2 2 Zk   4           zk   6
134 Modelování interiéru v CAD MIN               2 Z   2                         2
135 Instalační rozvody v interiéru IRI                                 2   Z   2 2
136 Konstrukční cvičení KCE                     4 KZ 5       6 KZ 6 10
                                                                     
II. Specializace dřevěné konstrukce a dřevostavby                                      
137 Základy stavitelství ZAS               4 2 Zk zk 5                         6
138 Počítačové projektování PPR                     3 KZ 3               3
139 Statika STA               2 1 Zk   3           zk             3
140 Pružnost a pevnost PAP               1 1 Zk   2                         2
141 Dřevostavby A DRS               1 Z   2 6   Zk zk 4               7
142 Dřevěné stavební konstrukce A DST                   3 1 Zk   5     2 1 Zk zk 4 7
143 Rekonstrukce dřevěných staveb RDS               v                 2   Z   3 2
144 Základy geodezie ZGE                     2 Z   2               2
145 Pasivní domy PAD                   1   Z   2               1
146 Certifikace dřevostaveb CER                                 2   Z   2 2
147 Konstrukční cvičení KOC                     6 KZ 6       6 KZ 5 12
                                                                     
Volitelné moduly                                      
148 Řezbářství REZ 2 Z       2 Z                                 4
149 Základní praktická příprava ZPP 2 Z       2 Z                                 4
150 Tělesná výchova TEV 2 Z       2 Z     2 Z       2 Z           2 Z     10
                                                                     
CELKEM TN   9 19 28   30 9 19 28   30 15 13 28   30 16 12 28   30 0 34 34   30 10 16 26   30
DK           15 13 28   30 13 15 28   30   30 10 16 26   30
Vysvětlivky:
p přednáška
c/s cvičení / seminář
h hodnocení
Zv vazba na příbuzný bakalářský studijní program realizovaný prostřednictvím DF TU Zvolen
kr počet kreditů za absolvování modulu
PV povinně volitelný modul
A modul absolutoria
Z zápočet
Zk zkouška
KZ klasifikovaný zápočet
zk zkouška na příbuzném studijním bakalářském programu
z zápočet na příbuzném studijním bakalářském programu
v výběrový předmět na příbuzném studijním bakalářském programu