CZ | DE | EN

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Vítejte na stránkách - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola


Dny otevřených dveří          

 

Milí žáci, vážení rodiče!

Střední průmyslová škola ve Volyni pořádá pro uchazeče o studium i jejich rodiče ve dnech 13. října 2017 od 8.00 do 18.00 hodin, 10. listopadu 2017 od 8.00 do 18.00 hodin, 25. listopadu 2017 od 8.00 do 12.00 hodin a 9. února 2018 od 8.00 do 18.00 hodin. Dny otevřených dveří. Během této akce se můžete seznámit nejen s prostorovými a materiálně-technickými podmínkami školy, ale i s organizací a průběhem přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

V rámci dnů otevřených dveří si bude možné vyzkoušet část talentové zkoušky na umělecký obor design interiéru "nanečisto".

Současně bude možné anonymně absolvovat "Porovnávací test z matematiky" a "Porovnávací test z českého jazyka a literatury". Zmíněné anonymní testy z matematiky a českého jazyka a literatury se budou konat v níže uvedených termínech v hlavní budově školy:

 

pátek 13.října 2017 10.00 hodin a 15.00 hodin

pátek  10.listopadu 2017 10.00 hodin a 15.00 hodin

sobota 25.listopadu 2017 10.00  hodin

pátek 9.února 2018 10.00 hodin a 15.00  hodin

 

 

Testů se mohou nezávazně zúčastnit všichni žáci vyšších ročníků základních škol, kteří uvažují o studiu na technické škole. Uchazeči si přinesou psací a rýsovací potřeby, jednoduchý kalkulátor a matematicko - fyzikální tabulky. Při této příležitosti budou otevřeny odborné učebny, laboratoře, učebny výpočetní techniky, tělocvičny, areál školních dílen a uchazeči budou mít možnost seznámit se s prostředím stavební a nábytkářské průmyslové školy.

Bezprostředně po skončení testů bude v jednotlivých učebnách provedena oprava a rozbor s názorným výkladem správného řešení jednotlivých úkolů.

 


© Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, Volyně