CZ | DE | EN

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Vítejte na stránkách - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola


Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a pro doručování dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, 387 01 Volyně

 

Úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8.00 až 15.00, pátek 8.00 až 13.00 (mimo státní svátky a prázdniny)

 

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty): skola@volyne.cz

 

Identifikátor datové schránky: n8rephf

 

Další možnosti elektronické komunikace: nejsou

 

Přehled datových formátů datových dokumentů, které přijímáme v digitální podobě: 

    Textové případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

DOC(X), XLS(X), PPT(X) - soubory vytvořené Microsoft Office

PDF, PDF/A, ISO 19005 - Portable Dokument Format for the Long-term Archiving

TXT - prostý text

RTF - (Rich TextFormat) proprietální na platformě nezávislý formát pro uložení textu

    Obrazové dokumenty:

JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 - Point Photographic Experts Group File Interchange Format

TIF/TIFF, revize 6 - Tagged Image File Format - nekomprimovaný

GIF - Graphic Interchange Format

PNG, ISO/IEC 15948 - Network Graphics

    Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: CD ROM, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

 

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.


© Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, Volyně