CZ | DE | EN

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Vítejte na stránkách - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola


Informace k přijímacím zkouškám.

V souladu s dodatkem k opatření obecné povahy (č. j.: MSMT-4337/2021-8), kterým se posouvá termín pro přihlašování k náhradnímu termínu u tzv. duplikovaných uchazečů (dostali pozvánku k přijímacím zkouškám na pondělí 3. května 2021 i úterý 4. května 2021 a jednoho z termínů se uchazeč nezúčastnil) do 14. května 2021, mají duplikovaní uchazeči možnost se k náhradnímu termínu přihlásit. Problém je, že tito uchazeči nebudou mít uzavřené výsledky a nebude možné rozhodnout o přijetí/nepřijetí k avizovanému termínu 19. května 2021.


© Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, Volyně