CZ | DE | EN

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Vítejte na stránkách - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola


Přijímací  řízení

 

Vyšší odborná škola

 

Do prvního ročníku se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou na jakékoliv střední škole a splnili v rámci přijímacího řízení podmínky pro přijetí stanovené ředitelem školy. Ve školním roce 2019/2020 proběhne přijímací řízení formou řízeného pohovoru, jehož cílem bude ověřit motivaci uchazeče ke studiu a seznámit jej s podmínkami a organizačními záležitostmi studia.

 

Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopise "Přihláška ke studiu ve vyšší odborné škole", který škola uchazeči na požádání zašle. Přihláška musí být řádně vyplněna - nesmí chybět IZO střední školy a prospěch v jednotlivých ročnících potvrzený školou.

 

uzávěrka přihlášek  1.kolo  31. května 2022          2.kolo  15. srpna 2022
přijímací pohovory  1.kolo  28. a 29. června 2022   2.kolo  29. srpna 2022

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

                                                                 RNDr. Jiří Homolka
                                                                     ředitel školy

Soubory ke stažení:


© Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, Volyně