CZ | DE | EN

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Vítejte na stránkách - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola


Zážitkový program 2.ročníků - "Za školou"

Ve středu 11.června 2014 jsme v kempu Podskalí ve spolupráci s Policií ČR, ČČK, půjčovnou lodí a provozovatelem paintballu uspořádali pro 2.ročníky zážitkový program. Studenti se seznámili s prací Policie ČR, s ukázkou činností integrovaného záchranného systému, se základy vodní turistiky a vyzkoušeli si slaňování a paintball.

Motto zážitkového programu:

„Výchovu prožitkem považujeme za jednu z alternativních výchov mládeže. Je prokázáno, že dobrodružné činnosti dovedou mobilizovat vitální energii, vedou k optimální motorické i duševní výkonnosti, umožňují získávat zkušenosti a nabízejí stále nové možnosti pro překonávání hranic vlastních sil." 

(z myšlenek Jana Neumana - FTVS UK Praha)

 


© Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, Volyně