phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Vnitřní prostředí budov

zveřejněno: 04.10.2013

Střední průmyslová škola - stavební obory

 

Vnitřní prostředí budov   36 - 45 - M / 01

(školní vzdělávací program v rámci RVP 36 - 45 - M / 01 Technická zařízení budov)

 

Počínaje školním rokem 2008/2009 vstoupily v platnost nové rámcové vzdělávací programy, které zastřešují většinu stavebních oborů středního vzdělávání zakončeného maturitní zkouškou. Cílem reformy středního školství je, aby absolventi škol byli co nejlépe připraveni pro uplatnění na trhu práce, případně pro další vzdělávání na vysoké nebo vyšší odborné škole a současně došlo k optimálnímu využití regionálních podmínek každé školy.

S vědomím této situace připravili učitelé stavebních oborů nové školní vzdělávací programy, které reagují na výše popsaný stav. Charakteristické je především posílení výuky cizích jazyků a aplikované výpočetní techniky. Dále je významně posílena výuka matematiky, deskriptivní geometrie a fyziky, které někdy bývají kamenem úrazu při přechodu na vysokou školu. Současně bude všem studentům posledního ročníku nabídnut nepovinný předmět matematický seminář, ve kterém bude probíhat výuka korespondující s požadavky vysokých škol.

 

Odborná část studia oboru vnitřní prostředí budov na SPŠ ve Volyni je zaměřena na zvládnutí zásad návrhu nízkoenergetických a pasivních objektů, moderních systémů vytápění a větrání, rozvodů vody a plynu. Základní orientaci získají žáci i v oblasti energetických auditů budov a stavebního práva a jsou rovněž vedeni k praktickému využívání výpočetní techniky s nejnovějším softwarovým vybavením.

 

Absolventi oboru vnitřní prostředí budov se nejčastěji uplatňují ve stavebních a instalatérských firmách a ve firmách se zaměřením na výrobu a dodávku tepla. Dále nacházejí zaměstnání ve firmách zabývajících se teplovzdušným vytápěním, rekuperací tepla, alternativními zdroji energií, vzduchotechnikou, rozvodem a distribucí plynu, úsporou energií, dodávkou a montáží čistíren odpadních vod a dalších ekologických zařízení. Stávají se také projektanty vytápění, rozvodů plynu, vzduchotechniky a klimatizace, vodovodů a kanalizací nebo průmyslových potrubních rozvodů. Často jsou také zaměstnáni jako referenti stavebních a katastrálních úřadů, jako střední technicko-hospodářští pracovníci v managementu stavebních podniků při provádění, údržbě a rekonstrukci budov, jako přípraváři a rozpočtáři, odborní a vedoucí pracovníci atd. Ve stavební výrobě nastupují jako mistři nebo pomocní stavbyvedoucí, později se uplatní jako stavbyvedoucí. Po dvouleté praxi a po obdržení živnostenského listu mohou samostatně podnikat.

 

Odborné předměty studia: základy stavitelství, vytápění a alternativní zdroje tepla, větrání, rekuperace a klimatizace, nízkoenergetické a pasivní objekty, energetická náročnost budov, počítačové projektování, zásobování plynem, zdravotní technika, deskriptivní geometrie, mechanika, technologie, strojnictví, odborná praxe, regulace a měření, ekonomika.

 

Navazující vysoké školy: stavební fakulty ČVUT v Praze nebo VUT v Brně.

 

Obor je rozšířen o navrhování budov s velmi nízkou energetickou náročností a o posuzování tepelného chování budov zpracované v podobě protokolu k energetickému štítku obálky budovy.

 

Absolventi stavebních oborů získávají současně s maturitním vysvědčením Europass, ti s velmi dobrým prospěchem navíc i osvědčení Hospodářské komory České republiky. Oba dokumenty jim zajišťují lepší uplatnění na trhu práce i mimo území České republiky.

X