phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce 33 - 31 - N / 01

(studium zakončené absolutoriem)

 

- tříletá denní forma studia se vzdělávacím programem po změnách nově schváleným Akreditační komisí MŠMT v modulárním uspořádání s kreditovým systémem od 1.září 2012 a s užšími vazbami na příbuzný bakalářský program TU Zvolen.

 

Současný rozvoj soukromého podnikání vede k mohutnému zařizování veřejných interiérů na evropské úrovni. Dochází také ke změně stylu bydlení po vzoru vyspělých zemí. V dohledné době dojde i v České republice ke změně technologie výstavby ve prospěch většího používání dřevostaveb, stejně jako je tomu v západních a severských státech Evropy, USA a Kanadě. Česká republika má pro tuto změnu velmi dobré materiální předpoklady. Jednopodlažní a dvoupodlažní dřevostavby obytných a občanských budov budou svou funkcí, kvalitou i cenou konkurovat klasickým stavbám zděným. Dřevostavby jsou také vhodnou konstrukční alternativou pro hospodářské a výrobní budovy. V celé republice probíhá plošná rekonstrukce staveb. Provádí se výměna stavebně - truhlářských výrobků, opravy krovů, schodišť i dalších dřevěných prvků staveb. Řada dřevozpracujících podniků rozvíjí odbornou spolupráci se zahraničními firmami, s čímž souvisí příliv nových materiálů a technologií. Firmy vyhledávají odborníky se schopnostmi komunikace v cizích jazycích, zasvěcené do problematiky výpočetní techniky a ekonomiky. Výše úplaty za vzdělávání byla stanovena vyhláškou MŠMT a jedná se o částku 3 000 Kč za rok.

 

Organizace studia

Vyšší studium oboru tvorba nábytku a dřevěné konstrukce je tříleté. Výuka je členěna na přednášky, semináře a cvičení a probíhá podobnou formou jako studium vysokoškolské se zavedeným kreditovým systémem. Klasifikace je šestistupňová. První ročník je společný a od druhého ročníku je studentům nabídnuto studium jedné z těchto dvou specializací:

  •  Tvorba nábytku a navrhování interiérů
  •  Dřevěné konstrukce a dřevostavby

 

Po celou dobu studia je zařazena výuka cizího jazyka. Studenti si volí anglický nebo německý jazyk a zpravidla se zdokonalují v tom jazyku, který na střední škole studovali. Na základě připomínek studentů zastoupených ve školské radě je v nově akreditovaném vzdělávacím programu částečně omezena výuka matematiky a posíleny již v prvním ročníku odborné předměty podporující kreativní myšlení studentů.

Systém studia klade větší důraz na samostatnost studentů. Praktická orientace je podpořena půlroční řízenou odbornou praxí v prvním pololetí třetího ročníku ve firmách zabývajících se problematikou interiérů a dřevostavbami. V závěru studia se studenti účastní stáže v zahraničí a současně vypracují absolventskou práci, jejíž obhajoba je spolu se závěrečnou odbornou zkouškou předpokladem získání diplomu absolventa vyšší odborné školy. Zároveň s tím je absolventům přiznán titul "Diplomovaný specialista" (ve zkratce "DiS."), používaný za jménem absolventa.

 

Spolupráce s Technickou univerzitou Zvolen

bakalářský studijní program

 

Od 1.září 2005 je na škole zřízeno Detašované pracoviště Technické univerzity ve Zvolenu, jehož cílem je zpřístupnit studentům a absolventům Vyšší odborné školy Volyně oboru 33 - 31 - N / 01 Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce vysokoškolské vzdělání v příbuzných bakalářských studijních programech "Dřevěné stavby" a "Tvorba a konstrukce nábytku" K bakalářskému studijnímu programu je možné podat přihlášku současně s přihláškou ke studiu na VOŠ a informace o tomto typu studia jsou na samostatné stránce.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent vyšší odborné školy je schopen vykonávat kvalifikované práce ve všech oblastech návrhu, výroby a užití nábytku, dřevěných stavebních prvků i celých dřevostaveb. Bude seznámen se zásadami navrhování těchto konstrukcí, technologickými postupy při jejich výrobě i s vhodným použitím po stránce funkční i estetické. Všeobecné znalosti mají aplikační charakter s přímou návazností na projektování, výrobu a řízení. V odborných znalostech a dovednostech je kladen důraz na komplexnější pochopení odborné problematiky, vzájemných vztahů v oblasti projektu, výroby a řízení, řešení složitějších praktických problémů s použitím výpočetní techniky a s ohledem na ochranu životního prostředí a též na právní vztahy.

Specializace tvorba nábytku a navrhování interiérů připravuje pracovníky pro výrobu nábytku a interiérových prvků staveb bytových, staveb pro obchod, služby, řemesla a výrobu. Specializace dřevěné konstrukce a dřevostavby připravuje odborníky pro výrobu dřevěných stavebních prvků charakteru truhlářského a tesařského a projektování moderních systémů dřevostaveb.

 

V České republice se v podnicích zabývajících se zpracováním dřeva projevuje trvalý nedostatek techniků, a to na všech úrovních řízení. Zástupci podniků studenty velmi často kontaktují s nabídkou na budoucí zaměstnání již během studia. Podle vyjádření většiny firem z oboru jsou absolventi prakticky orientovaného programu po krátkém zapracování plnohodnotně zařazeni na odpovídající pracovní pozice (často mnohem dříve než jejich vrstevníci pouze s teoretickým vzděláním).

 

Přijímací řízení a uzávěrky přihlášek

 

Soubory ke stažení:

 

Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce

Vyšší odborná škola ve Volyni - obecné informace

Stanovisko Autorizační rady ČKAIT k uznávání vzdělávání

 

Učební plán oboru tvorba nábytku a dřevěné konstrukce - denní forma