phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

ČTVRTSTOLETÍ V ČÍSLECH
S NOVÝM ROKEM NOVÉ SPOLEČNÉ ZÁŽITKY NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
O POHÁR HEJTMANA VE SMÍŠENÉM VOLEJBALE - KRAJSKÉ KOLO
DERNIÉRA TŘÍDY DI4.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Aktuality:

ČTVRTSTOLETÍ V ČÍSLECH

12.4.24

Už celých 25 let pořádá naše škola odbornou konferenci Dřevostavby. To,...

S NOVÝM ROKEM NOVÉ SPOLEČNÉ ZÁŽITKY NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

12.4.24

  Leden 2024   V průběhu celého měsíce ledna probíhal v naší...

O POHÁR HEJTMANA VE SMÍŠENÉM VOLEJBALE - KRAJSKÉ KOLO

12.4.24

Po vítězství v okresním kole druhého ročníku turnaje smíšených...

DERNIÉRA TŘÍDY DI4.

9.4.24

Úterý 12. března slibovalo už od rána pro třídu DI4. zajímavý, ale...

Všechny aktuality

Kontakty

Kontakty - škola

Adresa:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Resslova 440, 387 01 Volyně 

IZO: 060 650 494

IČ:

DIČ:

60650494

CZ 60650494

RED IZO: 600 020 312
Souřadnice GPS: hlavní vchod:  N 49° 10´ 18´´     E13° 53´ 10´´    
zadní vchod:   N 49° 10´ 19´´     E13° 53´ 04´´
Zřizovatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice, IČ 70890650,

Datová schránka: n8rephf
Ředitel školy: RNDr. Jiří Homolka, 603 537 979, jiri.homolka@evolyne.cz
Zástupce ředitele: Ing. Petr Červený, 604 251 109, petr.cerveny@evolyne.cz

Telefon:

ředitelna   383 372 817
kancelář   383 457 010

e-mail: skola@volyne.cz

 

Kontakty - domov mládeže

Adresa:

Domov mládeže VOŠ a SPŠ Volyně

Domova mládeže 597, 387 01 Volyně

Souřadnice GPS: hlavní vchod:  N 49° 10´ 08´´     E  13° 53´ 04´´    
Vedoucí DM: Bc. Ivana Tušerová, ivana.tuserova@evolyne.cz

Telefon:

vedoucí DM   383 372 037
vrátnice        383 372 187, 383 372 190

e-mail: dm@volyne.cz

 

Kontakty - školní jídelna

Adresa:

Školní jídelna VOŠ a SPŠ Volyně

Školní 716, 387 01 Volyně

Souřadnice GPS: hlavní vchod:  N 49° 10´ 20´´     E  13° 53´ 12´´    
Vedoucí ŠJ: Jiří Jedlička

Telefon:

kancelář       383 373 525
vedoucí        721 951 896

www stránky

www.jidelnavolyne.cz  
e-mail: jiri.jedlicka@evolyne.cz

 

Kontakty - zaměstnanci

- odkaz na tabulku s kontaktními údaji zaměstnanců školy (otevře se v novém okně)

Kontakty na všechny zaměstnance školy

 

Školské rady

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

Školská rada

  1. a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Školská rada při Střední průmyslové škole ve Volyni

členové školské rady jmenovaní zřizovatelem - Ing. Václav Valhoda, Ing. František Volmut

členové školské rady volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky - Václav Lenc, Ing. Roman Volf

členové školské rady volení pedagogickými pracovníky školy - Ing. Jiří Neumitka, Ing. Petr Červený

 

Školská rada při Vyšší odborné škole ve Volyni

členové školské rady jmenovaní zřizovatelem - Ing. Václav Valhoda, Ing. František Volmut

členové školské rady volení studenty - Jan Kolár, Vladimír Vavera

členové školské rady volení pedagogickými pracovníky školy - Ing. Jiří Neumitka, Ing. Petr Červený

 

 

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Dušan Pilík - výchovný poradce

Kabinet tělesné výchovy - přízemí u tělocvičny

Konzultační hodiny: čtvrtek 15:35 až 16:05 (případně v libovolném čase po dohodě)

Telefon: 383 457 022

E-mail: dusan.pilik@evolyne.cz

 

Mgr. Barbora Němcová - školní metodik prevence

Kabinet společenských věd - první patro

Konzultační hodiny: pátek 7:20 až 7:50 (případně v libovolném čase po dohodě)

Telefon: 383 457 017

E-mail: barbora.nemcova@evolyne.cz

 

Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a pro doručování dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, 387 01 Volyně

 

Úřední hodiny podatelny: 

pondělí až čtvrtek 8.00 až 15.00, pátek 8.00 až 13.00 (mimo státní svátky a prázdniny)

 

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty): 

skola@volyne.cz

 

Identifikátor datové schránky: n8rephf

 

Další možnosti elektronické komunikace: nejsou

 

Přehled datových formátů datových dokumentů, které přijímáme v digitální podobě:

    Textové případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

DOC(X), XLS(X), PPT(X) - soubory vytvořené Microsoft Office

PDF, PDF/A, ISO 19005 - Portable Dokument Format for the Long-term Archiving

TXT - prostý text

RTF - (Rich TextFormat) proprietální na platformě nezávislý formát pro uložení textu

    Obrazové dokumenty:

JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 - Point Photographic Experts Group File Interchange Format

TIF/TIFF, revize 6 - Tagged Image File Format - nekomprimovaný

GIF - Graphic Interchange Format

PNG, ISO/IEC 15948 - Network Graphics

    Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: CD ROM, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

 

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.