phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Přijímací řízení

Střední průmyslová škola

 

Přijímací řízení na technické obory

 

  • Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií
  • Vnitřní prostředí budov
  • Stavebnictví a architektura

 

 

Zájemci o studium podají přihlášky do 20.února 2024. Uchazeči budou skládat přijímací zkoušku na základě centrálně zadávaných a vyhodnocovaných písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace (tzv. "jednotná zkouška"). Zvýhodněni budou uchazeči, kteří nebyli v prvním pololetí devátého ročníku hodnoceni z žádného povinného předmětu známkou dobrý nebo dostatečný. Termín přijímacího řízení je stanoven centrálně MŠMT na 12. a 15.dubna 2024.

 

Výsledky přijímacích zkoušek na technické obory - čtvrtek 13.dubna 2023 a pátek 14.dubna 2023

 

Přijímací řízení na umělecký obor

  • Design interiéru

 

Zájemci o studium podají přihlášky do 30.listopadu 2023. Uchazeči, kteří úspěšně složí talentovou zkoušku a nebyli v prvním pololetí osmého ročníku základní školy hodnoceni z žádného povinného předmětu známkou dostatečný, budou přijati na SPŠ ve Volyni v pořadí podle získaných bodů až do naplnění celkové kapacity prvního ročníku oboru. Uchazeči, kteří nesplní kritérium o hodnocení v prvním pololetí osmého ročníku uvedené v předchozí větě, mohou být přijati při úspěšném splnění talentové zkoušky až na základě přijímací zkoušky z předmětu matematika. Termíny pro první kolo přijímacího řízení jsou stanoveny na úterý 9. ledna 2024 a středa 10.ledna 2024.

 

Výsledky přijímacích zkoušek na obor 82-41-M/11 Design interiéru – úterý 9.ledna a středa 10.ledna 2024

 

Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (82 - 41 - M/11 design interiéru) není dotčena možnost podat do 20.února 2024 nově tři další přihlášky na ostatní obory vzdělání.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

RNDr. Jiří Homolka

ředitel školy

 

Počty přijímaných studentů a kritéria pro určení pořadí v přijímacím řízení jsou zveřejněny v sekci Kontakty/Dokumenty.

 

Soubory ke stažení:

Střední průmyslová škola - leták s informacemi o přijímacím řízení