phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Příprava mobility v rámci Norských fondů

V rámci příprav 24. ročníku konference „Dřevostavby 2020", která se bohužel z důvodů světové pandemie nemohla uskutečnit, jsme hledali partnery v severských státech Evropy. V roce 2010 na naší konferenci v tradičním předvelikonočním čase přednášel honorární konzul pro Severní Norsko pan Ing. Arve Johansen. Nápad s vystoupením po deseti letech se sice nepodařilo uskutečnit, přesto se obnovily přátelské vztahy a vazby na zmíněnou oblast za polárním kruhem. Současně se objevily možnosti  navázání užší spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v Norsku a v České republice. Při první návštěvě našich partnerů v listopadu 2019 u příležitosti oslav 155. výročí založení Průmyslové školy ve Volyni se začaly spřádat plány na budoucí možnou spolupráci. Jedním z partnerů se ukazovala Bodin videregaende skole Bodø, kterou zastupoval pan ředitel Geir Ludvig Næstby a druhým byla delegace Northern Research Institute Narvik pod vedením pana Terje Nordvåga. Na závěr návštěvy bylo podepsáno společné memorandum, kterého byli účastni představitelé Českého honorárního konzulátu pro Severní Norsko a starosta města Volyně.

V únoru letošního roku byla podána žádost o grant ohledně mobilit prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce z Norských fondů, která byla úspěšná (číslo smlouvy EHP-CZ-MOP-2-026) a škola získala částku ve výši 246 250,- Kč. Partnerem v aktivitách ohledně mobilit je již zmíněná Bodin videregaende skole Bodø. V první fázi by se měly uskutečnit vzájemné návštěvy učitelů obou škol, které mají velmi podobné obory vzdělávání. V současné době se připravují programy obou návštěv s pečlivým vyhodnocováním podmínek, za kterých je možné mobility uskutečnit. Nejdříve by se měly uskutečnit sedmidenní návštěvy dvou až tří pedagogických pracovníků, kteří vyučují na oborech design, stavebnictví, architektura, nízkoenergetické a pasivní objekty. Následně by se vydefinovaly a postupně vytvořily podmínky pro výměnné stáže studentů obou škol, které by měly pro studenty motivační charakter, neboť zájem ze strany studentů převyšuje možný počet účastníků, a proto bude výběr proveden podle prospěchových kritérií.

První videoschůzka se uskutečnila prostřednictvím softwaru Microsoft Teams dne 19. června 2020 s optimistickým výhledem, že koncem srpna bude zřejmá organizace školního roku 2020/2021 a bude možné doladit vzájemné termíny obou návštěv. Bohužel epidemiologická situace se v závěru prázdnin v České republice zhoršila a na další videoschůzce 27. srpna 2020 se zástupci partnerské školy bylo rozhodnuto o posunutí aktivit až na jaro roku 2021. Předběžné termíny pro návštěvy byly stanoveny na 9. až 16. dubna 2021 (návštěva norské delegace v České republice) a 14. až 21. května 2021 (návštěva české delegace v Norsku). Zároveň byl oběma stranami představen rámcový program návštěv, kde hlavní důraz je kladen na výměnu zkušeností ve výuce, využívání moderních učebních pomůcek a poznání sociálně-kulturního prostředí obou partnerských institucí. Další upřesňující schůzky jsou naplánovány na 19. listopadu 2020 a 11. února 2021 tak, aby bylo možné co nejpružněji reagovat na vývoj situace zejména s ohledem na možnosti cestování mezi oběma státy.


Realizace mobility v rámci Norských fondů

Ve dnech 23. až 28. září 2022 se uskutečnila návštěva pěti kolegů z partnerské školy v Bodø u nás ve Volyni. Celý projekt zaštítil honorární konzul pro Severní Norsko - Ing. Arve Johansen, jehož přičiněním se úvodní den návštěvy zahájila výstava v areálu městského úřadu pod názvem „100 let norsko-české diplomacie“. V sobotu naši přátelé navštívili výstavu historického nábytku a Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou. S ohledem na zaměření obou škol (obory architektura, nízkoenergetické a pasivní objekty, design a zpracování dřeva) následovala návštěva Výstavy výroby nábytku Jitony a. s. Následující den proběhla v Prachaticích návštěva výstavy studentských prací Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Volyně v Galerii Dolní brána v Prachaticích a poté se konala společná pracovní schůzka, jejíž výsledky vedly k následnému sepsání memoranda týkajícího se budoucí spolupráci mezi oběma institucemi v rámci programu ERASMUS+.

V pondělí 26. září 2022 jsme uspořádali velmi zevrubnou prohlídku naší školy spojenou s návštěvou výuky uměleckého a stavebního oboru. V oborech zpracování dřeva se konaly ukázky prací na obráběcím centru v hale pro automatické zpracování dřeva (Hundegger K2i) a CNC stroji ve školních dílnách (Morbidelli X400). Následně došlo k podepsání již zmíněného memoranda. Pevně věříme, že by se počínaje školním rokem 2023/2024 měly uskutečnit výměnné pobyty 10 studentů a 2 pedagogů z každé školy s tím, že by se využilo našeho nadstandardního zázemí v podobě CNC strojů a vynikajících materiálních podmínek norských partnerů. Do budoucna uvažujeme o společných výstavách studentských prací. Závěrečný den, nepočítáme-li státní svátek, který využili naši kolegové z Bodø k návštěvě Prahy, se uskutečnila zajímavá exkurze do výroby designového nábytku. Jedná se o mimořádně úspěšnou firmu INTERIORS manufacture & design a. s. v Kasejovicích, která má řadu zajímavých realizací téměř po celém světě.

Abychom naplnili parametry projektu, na který škola získala prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce grant z fondů EHP ve výši 246 250,- Kč (číslo smlouvy EHP-CZ-MOP-2-026), tak se v týdnu od 17. do 23. října 2022 uskutečnila návštěva tří pedagogických pracovníků volyňské školy v Norsku.

První den stáže (nepočítáme-li pondělní den strávený leteckou dopravou přesahující tři tisíce km) jsme navštívili Kulturní centrum Norland a krajské zařízení pro integrování handicapovaných žáků. S ohledem na příbuzné studijní programy následovala návštěva „Muzea jachtingu“ z pohledu netradičního zpracování dřeva. Poté jsme se seznámili s parametry norského vzdělávacího systému včetně porovnání významných rozdílů s českým školským systémem. Zároveň proběhla nejširším vedením školy podpora plánů na další projekty dohodnuté při návštěvě v České republice.

Ve středu 19. října 2022 se konala prohlídka Vyšší střední školy v Bodø (www.bodin.vgs.no), se zaměřením na oddělení „Kultury, architektury a designu“, kde jsme měli příležitost navštívit vyučovací hodiny s výraznými prvky skupinového a projektového vyučování. Poté následovalo představení projektu před celým pedagogickým sborem (cca 140 pedagogických pracovníků). Bezprostředně po získání podpory společných záměrů od drtivé většiny sboru jsme absolvovali setkání s představiteli kraje Nordland (Dr. Stig Olsen - oddělení mezinárodních vztahů) za přítomnosti honorárního konzula pro Severní Norsko Ing. Arve Johansena a Mgr. Dagmar Johansen v roli překladatelky. Na jednání se diskutovala výměna zkušeností s projekty obou škol. Po skončení následovala podrobná prohlídka školy a seznámení se všemi studijními programy. Velmi zajímavá byla prohlídka rozsáhlé školní knihovny, která je pro skandinávské školy charakteristická. Na samý závěr pracovního dne se uskutečnilo velmi inspirativní setkání s pracovníky z oddělení školy, které se zabývá předčasnými odchody žáků ze školy a přechodem ze základní školy na střední školu.

Následující den jsme absolvovali návštěvu největší střední školy v Bodø (https://www.bodo.vgs.no), kde jsme měli příležitost shlédnout výuku stavebních oborů, oborů zabývajících se strojírenstvím a instalatérskými pracemi. Součástí návštěvy bylo porovnání výuky srovnatelných oborů v Norsku a v České republice. Poté se uskutečnila návštěva Centra pro udržitelný rozvoj - „Kraft“, kde se konala přehlídka žákovských prací zaměřených na fiktivní firmy a podnikatelské prostředí. Řada žáků vytvářela např. reklamní předměty pro reálné společnosti se záměrem získat finanční prostředky, což jsme vnímali jako netradiční výchovu k podnikavosti. V odpoledních hodinách jsme měli čest setkat se s členy organizačního a přípravného výboru projektu „Evropské hlavní město kultury - Bodo 2024“, což je inspirativní vzhledem ke kandidatuře Českých Budějovic pro rok 2028. Současně zazněla myšlenka případné možnosti prezentování výsledků dalšího společného projektu. V podvečer jsme absolvovali návštěvu „Leteckého muzea“ se zaměřením na designové prvky a dřevěné modely.

Pátek 21. října 2022 byl orientován na přírodní zajímavosti spojené s kulturními zážitky (Saltstreumen, Polární kruh, Centrum národního parku Saltfjellet - Svartisen včetně výtvarné galerie ve vstupním areálu, …). Velmi zajímavá byla exkurze do dílny na výrobu dřevěných lodí, kde byla k vidění ruční práce se dřevem a zanikající řemesla, což je problém i v České republice. Na závěr jsme v rámci přípravy kulturních akcí pro stěžejní rok 2024 absolvovali „Kulturní noc“ a návštěvu křesťanského kostela.

Poslední den se uskutečnila návštěva usedlosti Kjerringøy, která je uzpůsobená jako muzeum zaměřené na kulturní a historické tradice v severní části Norska. Průvodce výklad velmi působivě zaměřil na historický nábytek a design.

Na závěr je nutné konstatovat, přestože obě vzdělávací instituce jsou od sebe geograficky velmi vzdálené, tak lidé v nich (studenti i učitelé) mají mnoho společných zájmů a určitě to není pouze stejným časovým pásmem, ale postupným vytvářením přátelských a nadstandardních vztahů. 


Prezentace Norsko 2022