phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

Letní škola architektury

zveřejněno: 21.06.2019

Letní škola architektury

V rámci projektu podporujícího polytechnické vzdělání proběhl ve dnech 6. - 8. června na naší škole program s názvem Letní škola architektury určený pro žáky 7. - 9. tříd základních škol. Přijelo 24 děvčat a kluků z celého kraje. Jak název akce napovídá, bylo jejím cílem zajímavým způsobem účastníkům přiblížit rozmanitost architektovy práce a požadavky na jeho vědomosti a dovednosti.

Celý workshop odstartoval ve čtvrtek Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. se svou přednáškou o tom, co to je architektura, kdo je architekt a co tato práce obnáší. Ukázal účastníkům fotografie různých budov, renovací a podal jim informace o tom, co musí každý, kdo chce v tomto oboru pracovat, umět a znát.

Další přednášky se ujal Jaroslav  Němejc, student Vyšší odborné školy Volyně, který představil svou absolventskou práci - renovaci schodiště na hradě Helfenburk. Pověděl žákům o zajímavostech stavby a o tom, co vyžaduje každá rekonstrukce památky. Také doprovázel celou skupinu na odpolední exkurzi na hrad Helfenburk, kde se chlapci a dívky seznámili s prostředím a poté si za asistence pana architekta Hlavína a pana učitele Řáhy mohli vyzkoušet kresbu v plenéru.

V pátek byli účastníci kurzu rozděleni do skupin a postupně se vystřídali na třech různých „stanovištích". Na prvním se seznámili s prací architekta Calatravy a zhotovovali model mostu podle vlastního návrhu. Bylo vidět, že měla tato činnost úspěch a zároveň vedla k procvičení spolupráce ve skupině s neznámými lidmi. Zhotovené práce si můžete prohlédnout v 1. patře školy.

Další věcí, kterou si mohli účastníci vyzkoušet, byla práce s programem Archicad, kde se pokusili vytvořit fungující půdorys budovy s okny, dveřmi a podobně. Práce s počítači samozřejmě většinu nadchla. Své pedagogické schopnosti si mohl vyzkoušet Ing. arch. Martin Smola, absolvent naší školy.

Poslední, ale neméně důležitá, byla přednáška o pasivních budovách a využití obnovitelných zdrojů v architektuře. Zde se žáci dozvěděli o solárních panelech, izolacích a dalších věcech, které neodmyslitelně patří k pasivním a energeticky soběstačným budovám.

Poslední den letní školy architektury, tedy v sobotu, si chlapci a dívky prohlédli naši CNC halu a dozvěděli se, jak se opracovává dřevo na CNC stroji. Poté si sami zkusili zhotovit krátkou prezentaci z vlastních fotografií pořízených v průběhu workshopu.

Na závěr celého programu proběhlo rozloučení v aule s proslovem pana ředitele a předáním certifikátů o absolvování workshopu. Rozloučení se zúčastnilo i několik rodičů, kteří měli později možnost si s panem ředitelem Homolkou projít prostory školy a získat odpovědi na své otázky.

 Po celou dobu byli účastníci ubytováni na Domově mládeže.

Mezi účastníky sklidila akce pozitivní ohlasy a celé tři dny jsme mohli pozorovat nadšené výrazy nejen díky programu, ale i z vytváření a navazování nových vztahů. Takže nezbývá, než se těšit na další, 2. ročník Letní školy architektury.

 

Natálie Pešková,

DI 4.