phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

ČTVRTSTOLETÍ V ČÍSLECH
S NOVÝM ROKEM NOVÉ SPOLEČNÉ ZÁŽITKY NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
O POHÁR HEJTMANA VE SMÍŠENÉM VOLEJBALE - KRAJSKÉ KOLO
DERNIÉRA TŘÍDY DI4.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Aktuality:

ČTVRTSTOLETÍ V ČÍSLECH

12.4.24

Už celých 25 let pořádá naše škola odbornou konferenci Dřevostavby. To,...

S NOVÝM ROKEM NOVÉ SPOLEČNÉ ZÁŽITKY NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

12.4.24

  Leden 2024   V průběhu celého měsíce ledna probíhal v naší...

O POHÁR HEJTMANA VE SMÍŠENÉM VOLEJBALE - KRAJSKÉ KOLO

12.4.24

Po vítězství v okresním kole druhého ročníku turnaje smíšených...

DERNIÉRA TŘÍDY DI4.

9.4.24

Úterý 12. března slibovalo už od rána pro třídu DI4. zajímavý, ale...

Všechny aktuality

Přijímací řízení

zveřejněno: 23.04.2015

Přijímací  řízení

 

Střední průmyslová škola

 

Přijímací řízení na technické obory

       Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí

                s využitím CNC technologií

       Vnitřní prostředí budov

       Stavebnictví a architektura

Zájemci o studium podají přihlášky do 1.března 2023. Uchazeči budou skládat přijímací zkoušku na základě centrálně zadávaných a vyhodnocovaných písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace (tzv. "jednotná zkouška"). Zvýhodněni budou uchazeči, kteří nebyli v prvním pololetí devátého ročníku hodnoceni z žádného povinného předmětu známkou dobrý nebo dostatečný. Termín přijímacího řízení je stanoven centrálně MŠMT na 13. a 14.dubna 2023.

Výsledky přijímacích zkoušek na technické obory - úterý 12.dubna 2022 a středa 13.dubna 2022

 

 

Přijímací řízení na umělecký obor

       Design interiéru

Zájemci o studium podají přihlášky do 30.listopadu 2022. Uchazeči, kteří úspěšně složí talentovou zkoušku a nebyli v prvním pololetí osmého ročníku základní školy hodnoceni z žádného povinného předmětu známkou dostatečný, budou přijati na SPŠ ve Volyni v pořadí podle získaných bodů až do naplnění celkové kapacity prvního ročníku oboru. Uchazeči, kteří nesplní kritérium o hodnocení v prvním pololetí osmého ročníku uvedené v předchozí větě, mohou být přijati při úspěšném splnění talentové zkoušky až na základě přijímací zkoušky z předmětu matematika. Termíny pro první kolo přijímacího řízení jsou stanoveny na středu 4. ledna 2023 a čtvrtek 5.ledna 2023.

Výsledky přijímacího řízení na obor design interiéru - úterý 4.ledna a středa 5.ledna 2022 

Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (82 - 41 - M/11 design interiéru) není dotčena možnost podat do 1.března 2023 nově dvě další přihlášky na ostatní obory vzdělání.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

                                                                 RNDr. Jiří Homolka
                                                                     ředitel školy

 

Počty přijímaných studentů a kritéria pro určení pořadí v přijímacím řízení jsou zveřejněny v sekci Kontakty/Dokumenty.

 

X