phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

DOBRODRUŽNÁ CESTA ZA TUŽKAMI
CHCEŠ VĚDĚT, JAK SE PÍŠE DENÍK?
LOOS, PRAHA A TMA
CO JE GMO?
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Cíl 3 - ČR - Bavorsko

zveřejněno: 23.04.2015

Přeshraniční vzdělávací středisko pro využití OZ a šetrného zacházení se zdroji energií pro oblast stavebnictví a zpracování dřeva.

Rozvoj česko-bavorského příhraničí závisí na trvalém posilování jeho konkurenceschopnosti  s využitím moderních ekologicky šetrných technologií. Předkládaný projekt je zaměřen na transfer technologií mezi českými a bavorskými odborníky, školami a odbornou veřejností, konkrétně na využívání obnovitelných zdrojů surovin v oblasti stavění, šetrné zacházení se zdroji energií a využívání alternativních zdrojů energie. Projekt je rovněž zaměřen na šíření výchovy k ekolog. vědomí a chování. Projekt přímo reaguje na směrnici EU o energetické náročnosti budov, podle níž od roku 2021 bude možné stavět pouze domy s energetickou spotřebou blízkou nule, a na Strategii EU 2020.

 

Příhraničí jako společný a perspektivní životní a hospodářský prostor; vybudování vzdělávacího centra jako platformy pro zvýšení úrovně vzdělanosti v oblasti ekologického stavění v regionu;  vytváření kooperací na bázi sdílených znalostí; podpora ekologicky šetrných technologií; růst vzdělanosti, konkurenceschopnosti a hospodářského významu příhraničního prostoru prostoru.

 

Předkládaný projekt reaguje na rychle se rozvíjející sektor obnovitelných zdrojů energií a dává do kontrastu a souvislosti situaci na obou stranách hranice jak bavorské tak české. Zaměřuje se na socio-ekonomické vazby a procesy, které byly dosud opomíjeny. Výrazná orientace na solární energii na české straně, možnosti využití vyváženější kombinace s větrnou a termální energií dle příkladu na bavorské straně, regionální rozvoj, energetické koncepce, klíčoví aktéři vyváženého rozvoje a dlouhodobě udržitelný postup plánování, projednání, výstavby při využití obnovitelných zdrojů, to jsou základní témata výzkumu, který by se měl stát obsahovou základnou pro vznik víceúčelového vzdělávacího centra.

To bude dále ve své činnosti zaměřeno na zlepšení vzdělanosti a obeznámení s novými trendy zástupců veřejné správy, účastníků celoživotního vzdělávání stejně tak jako široké odborné veřejnosti, která bude na projekt napojena. Zároveň projekt přispívá ke vzdělanosti studentů VOŠ a SPŠ Volyně a návazného bakalářského oboru, studentů dalších škol (sekundární i terciární stupeň vzdělávání).

Obsahem činnosti centra bude transfer zkušeností a ověřených postupů vyváženého rozvoje při využití obnovitelných zdrojů energií, prezentace nových technologií, inteligentních systémů řízení atd. (viz předpokládaná témata seminářů). Dojde k napojení relevantních subjektů na bavorské a české straně do sítě, která by měla vést k rozvoji sofistikovaných řešení vyváženého rozvoje využití obnovitelných zdrojů zahrnující veškeré aspekty od stavebně technologických řešení, přes proces plánování a projednávání, výstavby a provozu.

Projekt by měl dlouhodobě přispět ke zkvalitnění procesu rozvoje využití obnovitelných zdrojů a zprostředkovaně k dlouhodobě udržitelnému rozvoji, růstu vzdělanosti, konkurenceschopnosti a hospodářského významu příhraničního prostoru.

 

 

 

 

Cíl 3 - ČR - Bavorsko Cíl 3 - ČR - Bavorsko Cíl 3 - ČR - Bavorsko Cíl 3 - ČR - Bavorsko Cíl 3 - ČR - Bavorsko Cíl 3 - ČR - Bavorsko Cíl 3 - ČR - Bavorsko Cíl 3 - ČR - Bavorsko
X