CZ | DE | EN

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Vítejte na stránkách - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola


Přijímací  řízení

 

Střední průmyslová škola

 

Přijímací řízení na technické obory

       Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí

                s využitím CNC technologií

       Vnitřní prostředí budov

       Stavebnictví a architektura

Zájemci o studium podají přihlášky do 1.března 2020. Uchazeči budou skládat přijímací zkoušku na základě centrálně zadávaných a vyhodnocovaných písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace (tzv. "jednotná zkouška"). Zvýhodněni budou uchazeči, kteří nebyli v prvním pololetí devátého ročníku hodnoceni z žádného povinného předmětu známkou dobrý nebo dostatečný. Termín pro první kolo přijímacího řízení je stanoven na úterý 14.dubna 2020, termín pro druhé kolo na středu 15.dubna 2020.

 

Výsledky přijímacích zkoušek na technické obory - pátek 12.dubna a pondělí 15.dubna 2019

 

 

Přijímací řízení na umělecký obor

       Design interiéru

Zájemci o studium podají přihlášky do 30.listopadu 2019. Uchazeči, kteří úspěšně složí talentovou zkoušku a nebyli ve druhém pololetí osmého ročníku základní školy hodnoceni z žádného povinného předmětu známkou dostatečný, budou přijati na SPŠ ve Volyni v pořadí podle získaných bodů až do naplnění celkové kapacity prvního ročníku oboru. Uchazeči, kteří nesplní kritérium o hodnocení ve druhém pololetí osmého ročníku uvedené v předchozí větě, mohou být přijati při úspěšném splnění talentové zkoušky až na základě přijímací zkoušky z předmětu matematika. Termíny pro první kolo přijímacího řízení jsou stanoveny na úterý 7. ledna 2020 a středu 8.ledna 2020.

Výsledky talentových zkoušek na obor design interiéru - úterý 7.ledna a středa 8.ledna 2020 

Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (82 - 41 - M/11 design interiéru) není dotčena možnost podat do 1.března 2020 nově dvě další přihlášky na ostatní obory vzdělání.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

                                                                 RNDr. Jiří Homolka
                                                                     ředitel školy

 

Počty přijímaných studentů a kritéria pro určení pořadí v přijímacím řízení jsou zveřejněny v sekci Kontakty/Dokumenty.

 

Soubory ke stažení:


© Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, Volyně