CZ | DE | EN

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Vítejte na stránkách - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola


Vážení příznivci konference „Dřevostavby 2020",

s ohledem na doporučení našeho zřizovatele nekonat hromadné akce a celkový vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy nemoci COVID-19 způsobené koronavirem jsme bohužel nuceni s okamžitou platností zrušit konání 24. ročníku konference „Dřevostavby", která se měla uskutečnit ve dnech 7. a 8. dubna 2020. Všem účastníkům, kteří již zaplatili vložné a objednané služby, budou prostředky vráceny v nejbližších dnech na účet v nezkrácené výši.

Ještě jednou se omlouváme a děkujeme za pochopení. Současně věříme, že nám i do budoucna zachováte přízeň.

S omluvou Jiří Homolka, ředitel VOŠ a SPŠ Volyně

 

 

SEMINÁŘE

Vyšší odborná škola Volyně

a Oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice si Vás dovolují pozvat na

 

XXIV.ročník   mezinárodního odborného semináře na téma

DŘEVOSTAVBY

 

stavební systém budoucnosti
- dřevo, surovina moderního člověka
- ekologie, úspory energií, suchá výstavba

 

areál VOŠ a SPŠ Volyně

úterý 7.dubna 2020 a středa 8.dubna 2020

Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Švýcarska, Slovenska, Norska a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR bude zajištěn.

Seminář je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.

 

Pozvánka                Časový rozvrh semináře                 Přihlašování

 

Tematické okruhy:

Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
Vícepodlažní dřevostavby
Rekonstrukce dřevěných staveb
Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty
Požární ochrana při realizaci dřevostaveb

 

Bližší informace k semináři podá Ing. František Řáha na telefonním čísle 383 457 025 nebo 383 372 257.

 

Informace o semináři v roce 2019.

 

 

 

 


© Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, Volyně