phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

DOBRODRUŽNÁ CESTA ZA TUŽKAMI
CHCEŠ VĚDĚT, JAK SE PÍŠE DENÍK?
LOOS, PRAHA A TMA
CO JE GMO?
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce 33 - 31 - N / 01

(studium zakončené absolutoriem)

 

- čtyřletá dálková forma studia pro absolventy gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť s maturitou v modulárním uspořádání s kreditovým systémem.

 

Současný rozvoj soukromého podnikání vede k mohutnému zařizování veřejných interiérů na evropské úrovni. Dochází také ke změně stylu bydlení po vzoru vyspělých zemí. V současné době dochází i v České republice ke změně technologie výstavby ve prospěch většího používání dřevostaveb, stejně jako je tomu v západních a severských státech Evropy, USA a Kanadě. Česká republika má pro tuto změnu velmi dobré materiální předpoklady. Jednopodlažní a dvoupodlažní dřevostavby obytných a občanských budov budou svou funkcí, kvalitou i cenou konkurovat klasickým stavbám zděným. Dřevostavby jsou také vhodnou konstrukční alternativou pro hospodářské a výrobní budovy. V celé republice probíhá plošná rekonstrukce staveb. Provádí se výměna stavebně - truhlářských výrobků, opravy krovů, schodišť i dalších dřevěných prvků staveb. Řada dřevozpracujících podniků rozvíjí odbornou spolupráci se zahraničními firmami, s čímž souvisí příliv nových materiálů a technologií. Firmy vyhledávají odborníky se schopnostmi komunikace v cizích jazycích, zasvěcené do problematiky výpočetní techniky a ekonomiky. Těmto požadavkům vyhovuje struktura vzdělávání a odborné zaměření školy. Výše úplaty za vzdělávání byla stanovena vyhláškou MŠMT a jedná se o částku 3 000 Kč za školní rok.

 

Organizace studia

Vyšší odborné studium oboru tvorba nábytku a dřevěné konstrukce je organizováno v dálkové formě jako čtyřleté studium. Studium je rovnoměrně rozloženo do zimního a letního období. Konzultační hodina trvá 45 minut. Teoretická příprava a praktická příprava se uskutečňují v letním a zimním období souhrnně v počtu 200 konzultačních hodin za školní rok. Výuka je členěna na přednášky, semináře a cvičení a je organizována jako terciární studium. Klasifikace je čtyřstupňová. Ke studiu jsou přijímáni absolventi gymnázií a středních odborných škol, kteří získali střední vzdělání s maturitou. Od 2. ročníku je nabídnuto studium jedné z těchto dvou specializací:

  • Tvorba nábytku a navrhování interiérů
  • Dřevěné konstrukce a dřevostavby

 

Po celé studium je zařazena výuka cizího jazyka. Absolventi gymnázia si zpravidla volí anglický nebo německý jazyk. Absolventi středních odborných škol se zdokonalují v jazyce, který studovali na střední škole. Pro ně je zařazena ve vyrovnávacím studiu výuka druhého jazyka, a to opět angličtina nebo němčina. Mimo tyto dva světové jazyky je škola schopna nabídnout kvalifikovanou výuku francouzského nebo ruského jazyka. Škola zajišťuje teoretické vyučování i odbornou praxi. Řízená odborná praxe se uskutečňuje ve vybraných stavebních, dřevozpracujících a nábytkářských firmách, které dlouhodobě spolupracují se školou. Systém studia klade větší důraz na samostatnost studentů. Praktická orientace je podpořena půlroční řízenou odbornou praxí v prvním pololetí čtvrtého ročníku ve firmách zabývajících se problematikou výroby nábytku a zařizováním interiérů nebo realizací dřevostaveb. V závěru studia se studenti účastní stáže v zahraničí a současně vypracují absolventskou práci, jejíž obhajoba je spolu se závěrečnou odbornou zkouškou předpokladem získání diplomu absolventa vyšší odborné školy. Zároveň s tím je absolventům přiznán titul "Diplomovaný specialista" (ve zkratce "DiS."), používaný za jménem absolventa.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent vyšší odborné školy je schopen vykonávat kvalifikované práce ve všech oblastech návrhu, výroby a užití nábytku, dřevěných stavebních prvků i celých dřevostaveb. Bude seznámen se zásadami navrhování těchto konstrukcí, technologickými postupy při jejich výrobě i s vhodným použitím po stránce funkční i estetické. Všeobecné znalosti mají aplikační charakter s přímou návazností na projektování, výrobu a řízení. V odborných znalostech a dovednostech je kladen důraz na komplexnější pochopení odborné problematiky, vzájemných vztahů v oblasti projektu, výroby a řízení, řešení složitějších praktických problémů s použitím výpočetní techniky a s ohledem na ochranu životního prostředí a též na právní vztahy. Specializace tvorba nábytku a navrhování interiérů připravuje pracovníky pro výrobu nábytku a interiérových prvků staveb bytových, staveb pro obchod, služby, řemesla a výrobu. Specializace dřevěné konstrukce a dřevostavby připravuje odborníky pro výrobu dřevěných stavebních prvků charakteru truhlářského a tesařského a projektování moderních systémů dřevostaveb.

 

Zázemí školy

Na škole jsou vytvořeny dobré personální, prostorové i materiálně-technické podmínky pro výuku. Škola má pět učeben výpočetní techniky s připojením k Internetu, rýsovny, laboratoře, další odborné učebny a dílny s nejmodernějším strojním vybavením pro výuku dřevozpracujících oborů. Výuka odborných předmětů je orientována na využití nejmodernější výpočetní techniky. V době konzultací bude studentům k dispozici školní knihovna a studovna s bezplatným přístupem na Internet. V případě zájmu je škola schopna zajistit i provoz prodejny základních potravin, výrobků studené kuchyně, nealkoholických nápojů a školních potřeb. Pro všechny studenty je volně přístupný kopírovací stroj a nápojové automaty. Studenti mohou při konzultacích využít ubytovacích kapacit v domově mládeže. Ubytování na domově mládeže je ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením. Současná cena za ubytování je pro studenty dálkového studia 100 Kč za osobu a noc. Přes nedaleké Strakonice (12 km) má Volyně dobré autobusové i vlakové spojení do Prahy, Plzně, Českých Budějovic a Brna.

 

Přijímací řízení a uzávěrky přihlášek

 

Soubory ke stažení:

 

Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce

Vyšší odborná škola ve Volyni - obecné informace

 

Učební plán oboru tvorba nábytku a dřevěné konstrukce - dálková forma